Algemene voorwaarden 'Park De Driesprong'

Welkom bij 'Park De Driesprong'. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

 

Definities

Eigenaar: Marco en Willian van Tol

Beheerder: vervanger bij afwezigheid van de eigenaar

Gast: hoofdgast en medegast die bij 'Park De Driesprong' verblijven.

'Park De Driesprong' is gevestigd in Nieuwveen gemeente Nieuwkoop, KvK nummer 27376109

 

Algemeen

1. De hoofdgast dient 25 jaar of ouder te zijn, is verantwoordelijk voor zijn of haar medegast. Moet een vaste woon - of verblijfsplaats hebben en een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben.

2. 'Park De Driesprong' is helaas niet geschikt voor mensen in een rolstoel.

3. Onze chalets zijn geschikt voor een maximale bezetting van twee personen

4. Prijzen van de chalets staan op www.parkdedriesprong.nl. Prijzen zijn inclusief btw en toeristenbelasting.

5. Wij gunnen onze gasten een onbezorgd verblijf. Echter wij dragen geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, ongelukken, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

6. We verwachten dat onze gasten instructies van de eigenaar of beheerder opvolgen.

7. Uiteraard verwachten wij dat onze gasten eventuele beschadigingen, vermissingen bij ons melden. Eventuele kosten worden in rekening gebracht.

8. 'Park De Driesprong' is niet aansprakelijk voor storingen in en om de chalet zoals uitval van stroom, wifi, watervoorzieningen en technische installaties.

9. Bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, kan de eigenaar of beheerde de gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot 'Park De Driesprong' ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder resistentie van de verblijfskosten.

10. Wij verwachten dat de gasten van 'Park De Driesprong' zich houden aan de huisregels en de algemene voorwaarden.

11. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderlinge meningsverschil tenzij de gast het tegendeel kan bewijzen.

12. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.

 

Reservering en betaling

1. De huurovereenkomst kan via onze website of de andere online brekingskanalen worden aangegaan.

2. 'Park De Driesprong' stuurt een bevestiging van de reservering.

3. De reservering is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling. De aan betaling is 50% van het totaalbedrag.

4. Binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging moet de aanbetaling voldaan zijn.

5. Indien de aanbetaling niet tijdig binnen is wordt de reserveringsaanvraag geannuleerd. De gast ontvangt hierover per email bericht van.

6. Bij reserveringen met aankomst binnen één week  moet de aanbetaling direct worden betaald.

7. Het resterende openstaande bedrag

 

Annulering:

1. Bij annulering van de reservering gelden de volgende voorwaarden:

- Bij annulering 2 weken of eerder voor de aankomstdatum; geen annuleringskosten

- Bij annulering van 14 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum; 50% annuleringskosten.

- Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum of bij niet op komen dagen; 100% annuleringskosten.

2. Alleen na oordeel van de eigenaar of beheerder (bijv. in geval van calamiteiten) kan van de annuleringsvoorwaarden worden afgeweken.

3. Om in aanmerking te komen voor eventuele resistentie, moet de annulering direct per e-mail of telefonisch aan de eigenaar worden doorgegeven.

4. Na overleg zal het afgesproken bedrag binnen twee weken worden overgemaakt.

5. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

6. 'Park De Driesprong' kan de reserveringsovereenkomst alleen opzeggen in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

7. In één van deze gevallen zal de eigenaar of beheerder de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbieden.

8. Als er geen alternatief mogelijk is of de gast accepteert het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden. Eventuele andere kosten ten gevolge van de opzegging zullen niet door de eigenaar vergoed worden.

9. Wij raden aan een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Aankomst en vertrek

1. Op de dag van aankomst is de chalet beschikbaar vanaf 15:00 uur

2. In verband met het schoonmaken van de chalets is het nodig op de dag van vertrek deze vóór 10:30 uur te verlaten.

 

Klachten:

1. Wij doen er uiteraard onze uiterste best om onze gasten een onbezorgd en onvergetelijk verblijf te bieden. Mocht er ondanks onze goede zorgen toch een klacht zijn, dan horen wij dat graag ter plekke, zodat wij dit direct kunnen oplossen.